Agro Woman Mentoring

Agro Woman Mentoring 2024 to program, którego celem jest wsparcie rozwoju zawodowego kobiet z sektora rolno-spożywczego, w szczególności zajmujących się uprawą, hodowlą lub przetwórstwem żywności, jak również stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat innowacji, zarządzania, roli zrównoważonego rozwoju, a także wyzwań przyszłości.

W pilotażowym projekcie Programu przewidziano 16 miejsc dla kobiet, po jednym dla każdego województwa. W ramach Programu organizator przewidział możliwość realizacji spotkań mentorskich zarówno stacjonarnie jak i w formule online, co może być zachętą do aplikowania dla tych kobiet, dla których dojazd na spotkania stacjonarne byłby niemożliwy. Udział w Programie dla Uczestniczek jest bezpłatny.

Mentorkami i Mentorami w programie są przedstawiciele największych i najnowocześniejszych firm rolno-spożywczych w Polsce oraz eksperci branżowi. Aktualną listę Mentorek i Mentorów znajdziesz na tej stronie.

UWAGA: Zgłoszenia do edycji 2024 zakończone!

Terminy

Program trwa 6 miesięcy. Najważniejsze terminy:

19 marca 2024 – Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń.

  • publikacja listy Mentorek i Mentorów

31 marca 2024 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń.

15 kwietnia 2024 – Start Programu

  • informacja o wynikach kwalifikacji osób ubiegających się o udział w Programie
  • spotkania mentorskie, minimum jeden raz w miesiącu
  • spotkania eksperckie, minimum raz na dwa miesiące

15 października 2024 – Zakończenie Programu

  • konferencja podsumowującą w Warszawie z udziałem Mentee, Mentorek, Mentorów, Rady Programowej oraz Partnerów i Patronów Programu

 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Kto może wziąć udział w Programie?
Program skierowany jest do mieszkających na wsi kobiet, które samodzielnie lub wspólnie prowadzą działalność biznesową związaną z produkcją lub przetwórstwem żywności. Prowadzona działalność rolnicza powinna mieć pozytywny wpływ na środowisko i klimat, w co najmniej jednym z trzech obszarów: ochronie zasobów wodnych, przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu powietrza, ochronie gleby np. poprzez stosowanie praktyk regeneratywnych. Lista zrównoważonych praktyk rolniczych znajduje się na tej stronie.

Jak mogę wziąć udział w Programie?
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online. O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decyduje Rada Programowa. Informacje o składzie Rady Programowej znajdują się na tej stronie. O wynikach kwalifikacji zostaniesz poinformowana najpóźniej do 15 kwietnia 2024 roku.

Kto jest organizatorem Programu?
Organizatorem Programu jest Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności. Więcej informacji o działaniach Stowarzyszenia możesz znaleźć na naszej stronie, kanale LinkedIn. Prowadzimy również profil Akademii Zrównoważonego Rolnictwa na Facebooku.

Czym jest mentoring?
Mentoring to relacja pomiędzy mistrzem – Mentorką/em i uczniem – Mentee. Mentoring w założeniu polega na czerpaniu z wiedzy i doświadczenia osoby bardziej doświadczonej, jednak praktyka pokazuje, że relacja mentoringowa daje obopólne korzyści. Obie strony uczą się od siebie nawzajem, inspirują się, a także mają szanse spojrzeć na swoje codzienne obowiązki z zupełnie innej perspektywy.

Kim są Mentorki i Mentorzy?
Są to przedstawiciele partnerów Programu oraz eksperci zatwierdzeni przez Radę Programową. Lista partnerów programu dostępna jest na tej stronie, a lista Mentorek i Mentorów dostępna jest na tej stronie. Mentorki i Mentorzy to osoby posiadające doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania, co pozwoli przekazać Uczestniczkom cenną wiedzę i praktyczne spostrzeżenia oraz wspierać je na indywidualnej ścieżce kariery. Ich zaangażowanie jest dobrowolne i bezpłatne, jednak ma nieocenioną wartość i może znacząco przyczynić się do zdobywania cennych doświadczeń i spostrzeżeń przez Mentee.

Jak często będą odbywać się spotkania mentorskie?
W ramach Programu odbywać będą się regularne spotkania Mentorek lub Mentorów z Mentee. Pary mentoringowe mogą indywidualnie uzgodnić częstotliwość spotkań i ustalić ich formę – bezpośrednią lub online. Minimalna liczba spotkań miesięcznie to jedno spotkanie.

Co to są spotkanie eksperckie?
W ramach Programu będą odbywać się spotkania online z ekspertami zewnętrznymi. O ich terminach i częstotliwości Mentee będą każdorazowo informowane mailowo z odpowiednim wyprzedzeniem. Przewidujemy minimum trzy takie spotkania w trakcie trwania Programu.

 

Regulamin programu

Aktualny regulamin programu można pobrać pod tym linkiem.