Rada programowa

Rada Programowa Agro Woman zajmuje się opiniowaniem oraz zgłaszaniem pomysłów na aktywności realizowane w ramach inicjatywy. Spotkania Rady odbywają się regularnie i służą również wymianie wiedzy. Tutaj dyskutujemy również o wybranej problematyce z udziałem ekspertów zewnętrznych.

Członkowie Rady Programowej Agro Woman:

Karolina Tarnawska
Wiceprzewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności

Jest absolwentką Wydziału Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej. Karierę zawodową zaczynała w ING Banku, w latach następnych  zajmowała różne menadżerksie stanowiska w zakresie finansów w kraju i za granicą w McDonald’s Polska Sp. z o.o., w ING NV oraz w roli członka zarządu w Grupie Żywiec (część Grupy Heineken). Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Zakupów w Pepco Poland Sp. z o.o. pokrywając aktywności zakupowe w Grupie Pepco i sieci Dealz. Od 2019 pełni rolę Wiceprzewodniczącej Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, jest pierwszą i jedyną kobietą w Zarządzie Stowarzyszenia. Razem z całym Zarządem jest inicjatorem transformacji Stowarzyszenia, aby jego inicjatywy odpowiadały wyzwaniom rozwoju zrównoważonego rolnictwa i produkcji zrównoważonej żywności. Agro Women to jedna z ostatnich inicjatyw, której pomysłodawczynią była Karolina czerpiąc ze swojego doświadczenia w pracy zawodowej i udziału w różnych programach mentoringowych. W swoich poprzednich rolach, dała się poznać jako menadżer przełamujący stereotypy, wychodzący poza zdefiniowane kanony współpracy w celu budowania wielofunkcyjnych zespołów skupiających się na e2e, co  kontynuuje w nowej funkcji w obszarze zakupów. Prywatnie mama trzech córek, uwielbia gotować i podróżować.

Małgorzata Bojańczyk
Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie we wdrażaniu projektów związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich oraz jest doświadczonym ekspertem z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, Europejskiego Zielonego Ładu w odniesieniu do rynku rolno-spożywczego. Zanim dołączyła do Stowarzyszenia, pracowała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie realizowała zadania z zakresu reformy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Autorka publikacji w czasopismach polskich i międzynarodowych na tematy związane ze Wspólną Polityką Rolną, zrównoważonym rolnictwem, zrównoważoną produkcją żywności. Jest absolwentką studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Leona Koźmińskiego (Koźmiński Executive Business School), oraz absolwentką studiów magisterskich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu w Bonn w Niemczech. Filantropka, miłośniczka środowiska i zielonego stylu życia.

dr hab. Monika Stanny
Dyrektor Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Prowadzi badania z zakresu ekonomii przestrzennej, ekonomii rozwoju, demografii. Zainteresowania naukowe obejmują kwestie społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich. Analizuje procesy ludnościowe, dezagraryzacji, spójności terytorialnej. Jest doktor habilitowanym nauk ekonomicznych – Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, 2014, doktorem nauk ekonomicznych – Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 2003 oraz magistrem geografii – Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, 1996.

Joanna Gierulska
Menedżerka z sektora agro z doświadczeniem coachingowym

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie we wdrażaniu pomocy dla sektora rolnego oraz realizowaniu programów współfinansowanych ze środków UE. Przez wiele lat odpowiedzialna za opracowanie zasad wdrażania tych programów w Polsce, a także współpracę z Komisją Europejską. Przez prawie 10 lat zaangażowana w realizację inicjatywy UE LEADER skierowanej do społeczności lokalnych na obszarach wiejskich. Ekspert w wielu projektach międzynarodowych z zakresu wspierania rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Absolwentka wielu szkoleń i kursów z zakresu zarzadzania i komunikacji. Ukończyła kompleksowe szkolenie coachingowe, które posiada międzynarodową akredytację jakości na najwyższym poziomie ACTP ICF. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA:

Bożena Bochenek
Attachée agricole Ambassade de France en Pologne

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Paris IV Sorbonne, tłumacz przysięgły języka francuskiego. Od początku kariery zawodowej związana z działaniami na rzecz współpracy międzynarodowej i dyplomacji jako urzędnik polskiej administracji państwowej sektora rolnego. Od ośmiu lat zajmuje stanowisko Attaché ds. Rolnych w Regionalnym Wydziale Ekonomicznym Ambasady Francji w Polsce, gdzie działa na rzecz umocnienia francusko – polskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa.

Carolien Spaans
Radca ds. Rolnictwa w Ambasadzie Holandii w Warszawie

Pracuje w Ministerstwie Rolnictwa w Holandii od 2006 roku, zajmując kilka stanowisk, w tym doradcy ds. polityki politycznej. Przed przeprowadzką do Warszawy latem 2019 roku pracowała jako Doradca ds. Rolnictwa w Holandii na Ukrainie. Obecnie jej obszar pracy obejmuje Polskę, Słowację i Czechy. Ambasada koncentruje się na wymianie poglądów w ramach polityki rolnej, współpracy w dziedzinie nauki i edukacji oraz łączeniu holenderskich i polskich interesariuszy w sektorze rolnym.

Peter Friedmann Kraft
Radca ds. Wyżywienia i Rolnictwa Ambasady Niemiec w Polsce

Friedemann Kraft studiował prawo w Niemczech, Hiszpanii i Belgii. Po sześciu latach pracy jako prawnik ds. żywności w Niemieckiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności, w 2011 r. dołączył do niemieckiego Ministerstwa Żywności i Rolnictwa, a do 2015 r. pracował jako radca ds. Wyżywienia i Rolnictwa w Ambasadzie w Warszawie. Od 2020 r. wrócił do Warszawy i ponownie pracuje w Ambasadzie jako radca ds. rolnictwa.