Mentorki i Mentorzy

Mentoring to relacja pomiędzy mistrzem – mentorem / mentorką i uczniem – mentee. Mentoring w założeniu polega na czerpaniu z wiedzy i doświadczenia osoby bardziej doświadczonej, jednak praktyka pokazuje, że relacja mentoringowa daje obopólne korzyści. Obie strony uczą się od siebie nawzajem, inspirują się, a także mają szanse spojrzeć na swoje codzienne obowiązki z zupełnie innej perspektywy. Zobacz co nasze Mentorki i Mentorzy mówią o sobie. Kim są? Dlaczego chcą zostać Mentorką / Mentorem? Jakie mają doświadczenie?

Nasze Mentorki

Bożena Bochenek
Ambasada Francji w Polsce, Attachée ds. rolnych

Od początku mojej kariery zawodowej pracuję na rzecz budowania relacji i szeroko pojętej współpracy międzynarodowej na rzecz instytucji, ale również realizacji międzynarodowych projektów z sektora rolnego. Wytyczanie celów, dobra organizacja planu działania i jego realizacja poprzez skuteczną komunikację w zespole, ale i poza nim, to kompetencje, którymi mogę i chciałabym się podzielić z Mentee.

Małgorzata Bojańczyk
Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, Dyrektorka

Chcę aktywnie wspierać i inspirować inne kobiety na ich drodze do sukcesu zawodowego, rozwoju, dzielić się doświadczeniem i inną perspektywą. Od 19 lat jestem zaangażowana w projekty związane z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju w branży rolno-spożywczej. Mam doświadczenie w zarządzaniu zespołami, współpracy z dużymi firmami, współpracy międzynarodowej, tworzeniu partnerstw i networkingu. Wyzwania czy kryzysy są zawsze dobrą okazją do zmian i nowych rozwiązań. Podstawą wewnętrznej równowagi i spełnionego życia, również zawodowego, jest świadomość własnych celów, pragnień i potrzeb, a także siła i kompetencje do ich realizacji. Wspólnie możemy skupić się na rozwoju strategii w procesach zmian, podejmowaniu nowych zadań, stanowisk, funkcji lub odpowiedzialności za zarządzanie, wystąpieniach publicznych, zrozumieniu jaką szansę i pozytywny wpływ daje zrównoważony rozwój w biznesie i jakie jest znaczenie zrównoważonego rolnictwa i żywności w zielonej transformacji. Jestem pasjonatką środowiska i zielonego stylu życia, działam charytatywnie jako członkini Zarządu w projekcie Ogrody Polsko-Niemieckie oraz w polsko-niemieckim Rotary Club Warszawa Goethe.

Anna Borys
McDonald’s Polska, Impact Director

Od ponad 20 lat zajmuję się komunikacją w różnych kontekstach – społecznym, politycznym, korporacyjnym i konsumenckim. Obecnie kieruję działem Impact w McDonald’s Polska. Jestem także mentorką i coachką. Swoją drogę mentorską zaczęłam w 2017 r. we współpracy z Fundacją Szkoła Liderów. Ukończyłam kurs „Business Coaching Diploma”” w PwC, a w 2022 r. uzyskałam akredytację European Mentoring and Coaching Association. Pracuję głównie z kobietami – w programach mentoringowych, czasem indywidualnie.

Joanna Gierulska
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Zastępca prezesa

Mam 17-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami. Zaczynałam od małego wydziału, potem kierowałem departamentem, a obecnie podlega mi kilka departamentów. Obszar mojej aktywności zawodowej dotyczy rolnictwa, w szczególności programowania i wdrażania wsparcia ze Wspólnej Polityki Rolnej. Od lat zajmuję się działaniami w zakresie inwestycji w gospodarstwach, także w kontekście OZE i rozwiązań dotyczących rolnictwa precyzyjnego. Bliskie mojemu sercu są też obszary wiejskie i lokalne społeczności, bowiem przez wiele lat kierowałam zespołem odpowiedzialnym za wdrażanie inicjatywy LEADER w Polsce. Równolegle stale podnosiłem swoje kompetencje tak, aby jak najlepiej pełnić rolę przełożonego. Ukończyłam szereg szkoleń z komunikacji, informacji zwrotnej, motywacji, pracy w zespole i zarzadzania czasem. Mam za sobą również kilkumiesięczne szkolenia z coachingu i stosowania technik coachingowych w zarządzaniu. Pomimo tego, ze byłam już doświadczoną managerką, szkolenia coachingowe pozwoliły mi wprowadzić nową jakość do pracy z ludźmi – lepiej rozwijać indywidualne talenty, wspierać samodzielne stawianie sobie celów i wybór metod ich realizacji. Praca z ludźmi to dla mnie fascynująca przygoda, a fakt że każdy jest inny i potrzebuje innej formy współpracy czyni z tej przygody nie lada wyzwanie.

Monika Glen
Menedżerka ds. komunikacji i serwisów marketingowych, BASF Polska

Jestem menedżerką ds. komunikacji i serwisów marketingowych z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży rolnej. Moje motto życiowe brzmi: „Jeśli chcesz mieć na coś wpływ, weź sprawy w swoje ręce”. Dlatego w życiu i codziennej pracy z pasją i optymizmem podejmuję nowe wyzwania. Jestem kreatywna, interesuję się innowacjami, co sprawia, że z zaangażowaniem wprowadzam na rynek nowe, zrównoważone rozwiązania i produkty, które są odpowiedzią na bieżące potrzeby producentów rolnych. Chętnie dzielę się swoim doświadczeniem w obszarze marketingu i komunikacji, wspierając innych w ich rozwoju zawodowym poprzez doradztwo oraz dobór odpowiednich szkoleń. Mam doświadczenie w budowaniu zespołów oraz znajdowaniu odpowiednich osób na konkretne stanowiska. Od wielu lat pracuję z młodymi ludźmi, pomagając im odnaleźć swoje miejsce w organizacji poprzez określenie ich mocnych stron i obszarów do rozwoju. Bazując na swoich doświadczeniach, szczególnie angażuję się we wsparcie kobiet w rozwoju ich kariery zawodowej.

Ewa Kaniowicz
Prezes Zarządu BIO-GEN

Od 10 lat jestem związana z firmą BIO-GEN, a tym samym z branżą agro, której stale się uczę. W pracy koncentruję się na efektywnym poszukiwaniu innowacyjnych i bezpiecznych rozwiązań dla rolnictwa i środowiska. Pełniąc swoje obowiązki skupiam się nie tylko na interesie firmy, ale przede wszystkim na szacunku dla drugiej osoby. W relacjach z moim zespołem oraz partnerami biznesowymi cenię sobie uczciwość, zaangażowanie, wzajemne wsparcie, dbanie o przyjazne relacje oraz tolerancyjność. Chciałabym, aby Mentee dzięki moim osobistym doświadczeniom mogły uwierzyć w siebie, aby przykład mojej osoby był motywacją do działania, do podjęcia walki o swój rozwój, o swój lepszy byt. Ważna jest dla mnie szczerość i komunikacja. Jeżeli jest taka potrzeba, nie wstydźmy się poprosić o pomoc i wsparcie. Rozmawiajmy o swoich obawach i wątpliwościach, ale również o swoich mocnych stronach, atutach.

Agnieszka Kubera
Country Managing Director / Prezeska Zarządu, Accenture Poland

Jestem doświadczoną menadżerką z ponad 20-letnim stażem w branży technologicznej i konsultingowej. Specjalizuję się w transformacjach biznesowych opartych na technologiach, współpracuję z wiodącymi polskimi i międzynarodowymi firmami. Do Accenture dołączyłam w 2006 roku, a od 2023 roku odpowiadam za kompleksową działalność firmy Accenture w Polsce, zatrudniając prawie 11 tys. współpracowników. Dodatkowo, od wielu lat angażuję się we współpracę z organizacjami pozarządowymi, szczególnie przy projektach mających na celu aktywizację zawodową, rozwój kompetencji zawodowych i wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczej. Mam nadzieję, że w roli mentorki będę mogła wykorzystać moje doświadczenie, by pomóc osobom pragnącym efektywnie działać w biznesie, zarządzać firmą, planować i wspierać jej rozwój, a także w zakresie współpracy z partnerami biznesowymi.

 

Agnieszka Maliszewska
Polska Izba Mleka, Dyrektorka

Od prawie 30 lat mojej pracy zawodowej skupiam się na budowaniu dobrych relacji między ludźmi, umacnianiu roli kobiet w działalności biznesowej, a w szczelności w sektorze agro. Wspieranie kobiet, szczególnie w branży rolnej, jest niezwykle ważne ponieważ jest on zdominowany przez mężczyzn. Myślę, że moja praca, postawa i liczne nagrody mogą być przykładem dla kobiet, w tym tych dopiero rozpoczynających swoją karierę, że w agrobiznesie można osiągnąć sukces pozostając przy tym 100-procentową kobietą.

Marta Nowak-Woźnica
AgroNews, Dyrektorka Marketingu

Od 12 lat jestem związana z branżą agro. Zajmuję się komunikacją i marketingiem. Chętnie doradzę jak budować wizerunek w internecie wykorzystując do tego stronę internetową lub social media. Pomogę opracować cele marketingowe, plan działań, oraz wskażę najbardziej skuteczne narzędzia do realizacji tych działań. Podpowiem jak pisać profesjonalne i skuteczne teksty na strony internetowe.

Agnieszka Skorupińska
Partnerka, Rymarz Zdort Maruta

Adwokatka i partnerka prowadząca praktykę prawa ochrony środowiska i ESG kancelarii Rymarz Zdort Maruta. Przez wiele lat prawniczka i partnerka w kancelariach międzynarodowych w Departamentach Energetyki i Projektów. Jest adwokatem z ponad piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Doradza przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, postępowaniach sądowych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska, zasobów naturalnych, regulacjach procesu inwestycyjnego, regulacjach z zakresu ESG oraz pozyskiwaniu funduszy unijnych. Jako doradca skutecznie doradzała m.in. spółkom z sektora energetycznego, chemicznego, przemysłu ciężkiego, budowlanego, gospodarki odpadami, FMCG, wodociągowego i kanalizacyjnego, odnawialnych źródeł energii, górniczego, samochodowego, odzieżowego, nieruchomościowego, spożywczego oraz rolniczego. Koordynowała doradztwo prawne przy realizacji wielu skompilowanych projektów inwestycyjnych. Agnieszka jest także przewodniczącą Grupy roboczej ds. stosowania Taksonomii przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz wiceprzewodniczącą Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Jest również członkiem grupy wspierającej prace nad projektem europejskich standardów zrównoważonego raportowania (ESRS) dla giełdowych małych i średnich przedsiębiorstw przy EFRAG. Agnieszka jest od wielu lat uznawana w międzynarodowych oraz polskich rankingach rynku prawniczego, takich jak: Chambers and Partners (Band 1), The Legal 500 (Rising Star) oraz Rzeczpospolita (Liderka). Jeżeli moja wiedza i doświadczenie może być dla Mentee przydatna chętnie się nią podzielę w procesie, który mam nadzieję będzie satysfakcjonujący dla obu stron. Sama w przeszłości brałam udział w takich procesach jako Mentee.

 

dr hab. Monika Stanny
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Dyrektor Instytutu

Prowadzę badania z zakresu ekonomii przestrzennej, ekonomii rozwoju i demografii. Moje zainteresowania naukowe obejmują kwestie społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich. Analizuję procesy ludnościowe, dezagraryzacji, spójności terytorialnej. Jestem doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych – Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, 2014, doktorem nauk ekonomicznych – Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 2003 oraz magistrem geografii – Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, 1996.

Agata Stolarska
Timac Agro Polska, Prezeska Zarządu

Firmę Timac Agro budowałam od podstaw i to doświadczenie postrzegam jako najlepszą szkołę agrobiznesu, na jaką mogłam trafić. Początki nie były łatwe, popełniłam na pewno wiele błędów, ale miałam na szczęście Mentora, który pozwalał mi na upadki, wyciągał rękę, kiedy było mi trudno się podnieść, jednocześnie pozostawiając przestrzeń na bycie sobą. Do dzisiaj, pomimo 20 letniego doświadczenia w branży, codziennie uczę się czegoś nowego, ponieważ otaczają mnie bardzo różni ludzie, a ta różnorodność (pokoleniowa, płciowa, charakterów) inspiruje na co dzień i wybija z myślenia rutynowego. Jestem osobą kreatywną, czasem też niekonwencjonalną, a jedno z moich ulubionych mott życiowych to: „lepsza burza z piorunami niż całkowity brak pogody”. Nie potrafię pracować niezgodnie z moimi wartościami, a idea Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności jest mi szczególnie bliska. Jestem gotowa podzielić się doświadczeniem by wspierać inne kobiety w świecie agrobiznesu.

Karolina Tarnawska
Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, Wiceprezeska

Od wielu lat jestem mentorką i brałam udział w różnych programach. Jednak Agro Woman Mentoring traktuję szczególnie. Będąc przez kilka ostatnich lat wiceprezeską Stowarzyszenia zrozumiałam, jak daleką drogę muszą jeszcze przejść kobiety zajmujące się rolnictwem i produkcją żywności w Polsce, aby otoczenie zewnętrzne dostrzegało i doceniało ich pracę. Myślę, że moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe i prywatne daje możliwości, aby podzielić się wiedzą, praktyką czy radą w zakresie zarządzania finansami, budowania strategii, rozwoju osobistego i budowania swojej pozycji jako liderki. Zachęcam do współpracy ze mną 🙂

Kamila Zawistowska
SoftwareOne, Dyrektor HR

Jestem mentorką z zamiłowania i z zawodu. Jako coach PCC i mentor wspieram swoich klientów w świadomej realizacji celów zawodowych i osobistych. Pracę opieram na dialogu, podczas którego skupiam się na odzwierciedlaniu i docenieniu, wzmacniam pozytywną pewność siebie. Metody dobieram do indywidualnych potrzeb klienta nie mniej niemożliwe dla mnie istnieje 😉 Chętnie dzielę się swoimi doświadczeniami jeśli tylko jest na to przestrzeń w procesie i wola po stronie klienta. Moje motto: „It’s a kind of fun to do the impossible” Walt DISNEY. Zawodowo od 2006 roku jestem związana z branżą konsultingową. Jestem zawodową aktorką, mówczynią motywacyjną i trenerką. Jestem Członkinią Rady Programowej Up-skillungu i Re-skillungu przy instytucie ThinkTank. Współprowadzę autorski podcast Departament Kobiet, dostępny na wszystkich platformach streamingowych. Jestem mamą trójki synów: Adama, Leona i Fryderyka.

 

Nasi Mentorzy

 


Markus Baltzer
Coach

I am a charismatic, internationally grown leader, with strategic view and pragmatic action, able to address individuals and groups on eye height. Based on a strong set of values I drive business with a sound sense for win-win solutions and thus have achieved numerous turnarounds. I have worked all my life in Life Sciences, particularly in Agro and Pharma business and believe to have a good business acumen. What is most important to me is people development, because I believe that it is the individuals and the teams who make success. I believe in the potential of each one and take pleasure in helping people to thrive, to overcome difficult situations, to make the next right step. Throughout my career I have taken care about making sure that ladies and gentlemen are treated the same. I find that this is precondition to diversity of opinion and good success. My pure motivation to be a mentor in this program is to help. I can provide mentoring in English. My LinkedIn profile.

Jerzy Próchnicki
Ekspert ds. rolnictwa / agronomii

Posiadam 35-letnie doświadczenie pracy w branży rolnej i jej otoczeniu – zarówno od strony organizacyjnej jak i agronomicznej. Są to doświadczenia w pracy zarówno w dużym gospodarstwie rolnym jak i współpracy z agronomami, przedstawicielami firm rolno-spożywczych czy ośrodkami badawczymi i naukowcami. Ukończyłem studia zootechniczne, a tematem mojej pracy doktorskiej była ochrona i nawożenie roślin. Jestem na emeryturze, ale w dalszym ciągu aktywnie działam w branży rolno-spożywczej. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności i zasiadam w jego Zarządzie.

Bartosz Urbaniak
BNP Paribas, Head of Food&Agri Banking CEE&Africa

Pracowałem i uczyłem się w Azji i Afryce. Posiadam doświadczenie w pracy w dużej międzynarodowej organizacji, gdzie odpowiadam m.in. za kwestie finansowania rolnictwa w całym regionie obejmującym Europę Centralną, Wschodnią i Afrykę.

Jarosław Wańkowicz
Dyrektor łańcucha dostaw, Farm Frites Poland

Mam ponad 20 lat doświadczenia na różnych stanowiskach w sektorze roślinnej produkcji rolnej i przetwórstwa żywności. Chętnie podzielę się swoimi doświadczeniami w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, pracy z rolnikami, organizacji pracy w zakładach przetwórczych, ale także prowadzenia zespołów i wprowadzania zmian i innowacji w organizacjach.