Wystartował program Agro Woman Mentoring 2024

Agro Woman Mentoring 2024 to program, którego celem jest wsparcie rozwoju zawodowego kobiet z sektora rolno-spożywczego. Jest częścią inicjatywy Agro Woman dla aktywnych kobiet związanych zawodowo z produkcją żywności. Mentorkami i Mentorami w programie są przedstawiciele największych i najnowocześniejszych firm rolno-spożywczych w Polsce oraz eksperci branżowi.

Inicjatorem Agro Woman jest Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, które działa na rzecz upowszechnienia zrównoważonego modelu rolnictwa oraz zrównoważonej produkcji żywności w Polsce. Program mentoringowy skierowany jest do kobiet mieszkających na wsi, które samodzielnie lub wspólnie prowadzą działalność biznesową związaną z produkcją lub przetwórstwem żywności.

Zgłoszenia przyjmowane są od 19 do 31 marca 2024 roku, a w pierwszej, pilotażowej edycji programu przewidziano 16 miejsc dla uczestniczek w roli Mentee. W ramach Programu odbywać będą się regularne spotkania Mentorek lub Mentorów z Mentee oraz spotkania eksperckie. Udział w programie jest bezpłatny i możliwy zarówno stacjonarnie jak i w formule spotkań online, co stanowi zachętę i ułatwienie do aplikowania dla tych kobiet, dla których dojazd na spotkania stacjonarne byłby niemożliwy.

Kobiety od wieków stanowią kluczowy element działalności gospodarstw rolnych zarówno w Polsce jak i Europie. Obecnie mają wyjątkową okazję, aby wspierać zmiany i wspólnie odpowiadać na wyzwania przed jakim stoi rolnictwo oraz pomagać sobie nawzajem w osiąganiu sukcesów. Pomimo znaczącej roli kobiet w rolnictwie, w debacie publicznej i branżowej silnie zakorzeniony jest stereotyp, że gospodarka rolna jest przede wszystkim domeną mężczyzn. W rzeczywistości znaczna część gospodarstw rolnych w Polsce prowadzona jest przez kobiety – prowadzą one, samodzielnie lub wspólnie, 1/3 gospodarstw w naszym kraju.

– mówi Karolina Tarnawska, Wiceprzewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

Mentorkami i Mentorami Agro Woman są przedstawiciele partnerów programu oraz eksperci branżowi, posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania, co pozwoli przekazać uczestniczkom cenną wiedzę i praktyczne spostrzeżenia oraz wspierać je na indywidualnej ścieżce kariery.

Agro Woman to inicjatywa, która nie tylko zachęca kobiety do aktywnego działania, ale też promuje i nagłaśnia ich wkład w rolnictwo i produkcję żywności. Celem naszej inicjatywy jest uatrakcyjnienie pracy kobiety w rolnictwie i produkcji żywności, co jest odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania społeczne. Chcemy wspierać i promować rolę kobiet tak, aby ich praca była dla nich atrakcyjna, dawała satysfakcję, możliwość realizacji własnych ambicji i przynosiła odpowiednie dla ich kompetencji i zaangażowania efekty ekonomiczne.

– podkreśla Małgorzata Bojańczyk, Dyrektorka Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

Zgłoszenia do programu Agro Woman Mentoring 2024 przyjmowane są za pośrednictwem formularza na stronie Agro Woman do 31 marca 2024 roku. Pilotażowa edycja programu zaplanowana została na 6 miesięcy i zakończy się 15 października 2024 roku.

Agro Woman to inicjatywa Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, której celem jest stworzenie platformy dla kobiet do dzielenia się swoim doświadczeniem, historiami oraz przestrzeni do dyskusji o roli zrównoważenia w rolnictwie, innowacjach, zarządzaniu i wyzwaniach przyszłości.