Kobiety w sektorze agro

W czerwcu 2023 roku, w ramach naszej inicjatywy dla aktywnych kobiet – Agro Woman, spotkaliśmy się po raz kolejny, aby porozmawiać o skali zróżnicowania obszarów wiejskich w Polsce oraz o oczekiwaniach kobiet mieszających na wsi.

Gospodarzem spotkania był Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, którego przedstawicielki przygotowały dwie prelekcje – „Jak zróżnicowane (i dlaczego) są obszary wiejskie w Polsce?” – wygłoszoną przez dr hab. Monikę Stanny oraz „Tradycyjnie czy nowocześnie? Czego oczekują kobiety mieszkające na wsi?” – zaprezentowaną przez dr hab. Sylwię Michalską.

Na polskiej wsi występuje znaczna nadreprezentacja kobiet w starszych grupach wiekowych, natomiast wśród młodszych grup obserwujemy odpływ kobiet do miast. Jednym z powodów takiej sytuacji jest to, że kobiety mieszkające na wsi są lepiej wykształcone, jednak bardzo często na wsi nie ma dla nich pracy, co oznacza dodatkową presję na migrację kobiet do ośrodków miejskich.

– podkreślała dr hab. Monika Stanny.

W Polsce około 1/3 gospodarstw jest prowadzonych przez kobiety, są to jednak w znacznym stopniu gospodarstwa o niższym stopniu inwestycji czy o słabszym parku maszynowym. W dużej mierze wynika to z faktu, że kobietom często oferowane jest zarządzanie gospodarstwami, na które nie ma innych chętnych. Powodem takiego stanu rzeczy są uwarunkowania społeczne.

– mówiła dr hab. Sylwia Michalska.

W spotkaniu udział wzięli:

 • dr hab. Monika Stanny, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Sylwia Michalska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • Joanna Gierulska, Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa
 • Agnieszka Szymecka, Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego
 • Bożena Bochenek, Ambasada Francji w Polsce
 • Olaf Horbańczuk, Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce
 • Lidia Trochimiak, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie
 • Peter Friedemann, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie
 • Małgorzata Bojańczyk, Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności

Ważnym elementem naszego spotkania było powołanie Rady Programowej Agro Woman, która będzie pracować nad rozwojem programów w ramach inicjatywy. W skład Rady wchodzą:

 • Małgorzata Bojańczyk, Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności
 • Karolina Tarnawska, Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności
 • dr hab. Monika Stanny, Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • Joanna Gierulska, Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa
 • Agnieszka Szymecka, Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego
 • Bożena Bochenek, Attachée rolnictwa, Ambasada Francji w Polsce
 • Carolien Spaans, Attachée rolnictwa, Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce
 • Peter Friedemann, Attachée rolnictwa, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie

Podczas spotkania zdecydowano, że jednym z pierwszych działań inicjatywy będzie wdrożenie programu wspierającego aktywne kobiety z obszarów wiejskich w mierzeniu się z wyzwaniami prowadzenia biznesu. Ponadto uczestnicy zdecydowali o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem cyklu konferencji poświęconych tematom związanym z wyzwaniami na obszarach wiejskich. Pierwsza z nich będzie dotyczyła tematu well-beeing i wypalenia zawodowego wśród społeczności wiejskiej.

Agro Woman to inicjatywa Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, której celem jest stworzenie platformy dla kobiet do dzielenia się swoim doświadczeniem, historiami oraz przestrzeni do dyskusji o roli zrównoważenia w rolnictwie, innowacjach, zarządzaniu i wyzwaniach przyszłości.