Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN patronem merytorycznym Agro Woman

W sierpniu 2023 r. Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności zawarło porozumienie o współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Organizacje będą podejmować wspólne działania na rzecz rozwoju i promocji zrównoważonego rolnictwa i żywności, w tym realizacji inicjatywy Agro Woman.

W Polsce blisko 1/3 gospodarstw prowadzonych jest przez kobiety, a w rolnictwie UE stanowią one prawie 50% siły roboczej i od wieków są nierozerwalnie związane z działalnością gospodarstw rolnych w Polsce i Europie. Obecnie mają wyjątkową okazję, aby wspierać zmiany, które chcemy widzieć w naszej branży oraz pomagać sobie nawzajem w osiąganiu sukcesów teraz i w przyszłości. Inicjatywa Agro Woman to platforma, której celem jest wsparcie przedsiębiorczości, promowanie wizerunku, roli i przywództwa kobiet w gospodarstwach, organizacjach i przedsiębiorstwach oraz zwiększenie świadomości pozytywnego wpływu zrównoważenia w rolnictwie i produkcji żywności.

Na zdjęciu od lewej: Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, dr hab. Monika Stanny, Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Karolina Tarnawska, Wiceprzewodnicząca Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

Nasz Instytut posiada kompetencje badawcze i ugruntowaną pozycję naukową w zakresie badań społecznych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich. Szeroko pojęta wieś traktowana jako środowisko życia, działalności człowieka i przedmiot polityki oraz istotny fragment przestrzeni. Aktywnie włączamy się w propagowanie idei i praktyk zrównoważonego rolnictwa i żywności, a w szczególności w tworzenie narzędzi i programów wspierających kobiety z obszarów wiejskich.

– mówi dr hab. Monika Stanny, Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Instytut był już gospodarzem spotkania Agro Woman w czerwcu 2023 roku, podczas którego uczestnicy rozmawiali o skali zróżnicowania obszarów wiejskich w Polsce oraz o potrzebach kobiet mieszkających na wsi, a przedstawicielki IRWiR PAN przygotowały dwie prelekcje – „Jak zróżnicowane (i dlaczego) są obszary wiejskie w Polsce?” oraz „Tradycyjnie czy nowocześnie? Czego oczekują kobiety mieszkające na wsi?”.

Chcemy, aby dyskusja o roli kobiet i zrównoważeniu w sektorze rolno-spożywczym była możliwie szeroka i obejmowała różne spojrzenia i doświadczenia. Cieszę się, że nasza inicjatywa zyskała tak uznanego w świecie badawczym i naukowym patrona, jakim jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

– mówi Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) od 50 lat, jako jednostka naukowa, opiniotwórcza i doradcza, prowadzi interdyscyplinarne badania podstawowe, które są warunkiem do realizacji prac eksperckich. Jest wiodącym podmiotem badawczym w kraju, zajmującym się identyfikacją i wyjaśnianiem mechanizmów rozwojowych oraz ich efektów dla zmieniającej się roli wsi i rolnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturowym kraju. W Instytucie skupieni są specjaliści z różnych dyscyplin: ekonomii, socjologii, demografii, etnografii, edukacji czy geografii. Jest jednostką naukową kategorii A.

Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze zrównoważonego rolnictwa i żywności w Polsce.