Dobrostan psychiczny rolniczek i rolników

Już 12 grudnia 2023 roku w siedzibie Instytutu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Dobrostan psychiczny rolniczek i rolników – perspektywa producentów rolnych, nauki i biznesu”. Wydarzenie organizowane jest przez Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności w ramach inicjatywy Agro Woman.

Zdrowie i dobrostan psychiczny rolniczek i rolników to jeden z elementów rolnictwa zrównoważonego. W rolnictwie sporo mówi się o dobrostanie zwierząt, mało o dobrostanie ludzi. Dobrostan powinien dotyczyć całego ekosystemu. Nieprzewidywalność zarobków, rynku, pogody i plonów, jak również coraz więcej regulacji oraz brak wystarczającego czasu wolnego od pracy wpływają na komfort psychiczny osób pracujących w rolnictwie.

Celem konferencji jest zaadresowanie tematu dobrostanu psychicznego w środowisku rolniczym, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, oraz pokazanie dobrych praktyk i znalezienie rozwiązań, które mogłyby pomóc wesprzeć środowisko rolnicze w radzeniu sobie z tym problemem. Kobiety, które niejednokrotnie łączą pracę w gospodarstwie z obowiązkami z zakresu życia rodzinnego są bardziej narażone na stres, wypalenie i inne problemy z zakresu zdrowia psychicznego.

– mówi Karolina Tarnawska, Wiceprzewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia.

Wśród zaproszonych prelegentów i panelistów znaleźli się:

  • Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności
  • Anna Borys, Dyrektorka działu Impact w McDonald’s Polska, Coach
  • Anna i Łukasz Haase, właściciele gospodarstwa rolnego
  • dr Michał Krysiak, Psychoterapeuta oraz Manager ds. Zrównoważonego Rolnictwa w Bayer
  • Carolien Spaans, Radca ds. Rolnictwa w Ambasadzie Holandii w Warszawie
  • dr hab. Monika Stanny, Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
  • Karolina Tarnawska, Wiceprzewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności
  • dr Elwira Wilczyńska, Zakład Socjologii Wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Kobiety od wieków stanowią kluczowy element działalności gospodarstw rolnych zarówno w Polsce jak i Europie. Niestety pomimo znaczącej roli kobiet w rolnictwie, w debacie publicznej i branżowej silnie zakorzeniony jest stereotyp, że gospodarka rolna jest przede wszystkim domeną mężczyzn. W rzeczywistości znaczna część gospodarstw rolnych w Polsce prowadzona jest przez kobiety – prowadzą one, samodzielnie lub wspólnie, 1/3 gospodarstw w naszym kraju.

– mówi Małgorzata Bojańczyk, dyrektorka Stowarzyszenia.

Udział w wydarzeniu możliwy jest po uprzedniej rejestracji na stronie wydarzenia. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona. Partnerem merytotycznycm wydarzenia jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, a patronem głównym Ambasada Holandii w Polsce.

Celem inicjatywy Agro Woman jest uatrakcyjnienie pracy kobiety w rolnictwie, wsparcie jej poprzez edukację merytoryczną z zakresu finansów, zarządzania przedsiębiorstwem, języków obcych oraz rozwój umiejętności miękkich.

Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha odpowiedzialności za żywność. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze zrównoważonego rolnictwa i żywności w Polsce.