Ambasada Francji w Polsce patronem Agro Woman

Chociaż kobiety od wieków stanowią kluczowy element działalności gospodarstw rolnych zarówno w Polsce jak i Europie to w debacie publicznej wciąż dominuje stereotyp, że gospodarka rolna jest przede wszystkim domeną mężczyzn. Inicjatywa Agro Woman stawia sobie za cel uatrakcyjnienie prowadzenia biznesu przez kobiety w rolnictwie.

Kobiety odgrywają kluczową rolę w rolnictwie francuskim, bardzo często będąc siłą napędową rozwoju i innowacji. Mimo to, nadal występują pewne dysproporcje i różnice w ich statusie zawodowym. Sytuacja ta jednak stopniowo się poprawia, m.in. dzięki działaniom podejmowanym przez francuską administrację zarówno na poziomie krajowym, w tym pracom grupy senackiej na rzecz równouprawnienia płci, jak i lokalnym, gdzie kobiety są coraz liczniej reprezentowane we władzach izb rolniczych.

Wzmacnianie roli kobiet w środowisku rolniczym, wspieranie przedsiębiorczości i promowanie przywództwa kobiet w gospodarstwach rolnych, organizacjach i świecie biznesu to działania, które odzwierciedlają zaangażowanie naszej Ambasady we wdrażanie polityki publicznej w zakresie równości kobiet i mężczyzn. Dlatego z przyjemnością obejmuję patronatem Ambasady Francji w Polsce inicjatywę Agro Woman.

– powiedział Etienne de Poncins, Ambasador Francji w Polsce.

Co czwarte gospodarstwo rolne we Francji jest zarządzane przez kobiety, które stanowią 26,2% szefów gospodarstw rolnych i 5,1% szefów przedsiębiorstw rolnych. Według danych z 2021 roku, łącznie 29,5% gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych było zarządzanych lub współzarządzanych przez co najmniej jedną kobietę. Średnia wieku kobiet pełniących funkcję szefów gospodarstw lub przedsiębiorstw rolnych we Francji wynosi 51 lat.

Celem inicjatywy Agro Woman jest uatrakcyjnienie pracy kobiet w rolnictwie oraz wsparcie ich poprzez edukację merytoryczną w zakresie finansów, zarządzania przedsiębiorstwem, języków obcych i rozwijania umiejętności miękkich. Aktywność ta odpowiada na zmieniające się oczekiwania społeczne. W Polsce, mimo znaczącej roli kobiet w rolnictwie, gospodarka rolna wciąż jest postrzegana jako domena mężczyzn. W rzeczywistości, znaczna część gospodarstw rolnych w Polsce jest prowadzona przez kobiety – samodzielnie lub wspólnie zarządzają one jedną trzecią gospodarstw w kraju.

Inicjatywa ma na celu wspieranie i promowanie roli kobiet, aby kariera w rolnictwie była dla nich atrakcyjna, dawała satysfakcję, umożliwiała realizację własnych ambicji i przynosiła odpowiednie efekty ekonomiczne, adekwatne do ich kompetencji i zaangażowania.

– podkreśliły Małgorzata Bojańczyk i Karolina Tarnawska, współinicjatorki Agro Woman.

Patronami inicjatywy są również Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie i Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie. Patronem merytorycznym jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.