Agro Woman

26 maja w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności – Agro Woman. Celem projektu jest wzmacnianie roli kobiet i ich wpływu na działania w środowisku rolniczym.

Kobiety stanowią obecnie prawie 50% siły roboczej w rolnictwie UE i od wieków są nierozerwalnie związane z działalnością gospodarstw rolnych w Polsce i Europie. Obecnie mają wyjątkową okazję, aby wspierać zmiany, które chcemy widzieć w naszej branży oraz pomagać sobie nawzajem w osiąganiu sukcesów teraz i w przyszłości.

Celem inicjatywy jest wsparcie przedsiębiorczości, promowanie wizerunku, roli i przywództwa kobiet w gospodarstwach, organizacjach i przedsiębiorstwach oraz zwiększenie świadomości pozytywnego wpływu zrównoważenia w rolnictwie i produkcji żywności.

–  mówiła podczas spotkania Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

W ramach inicjatywy Agro Woman chcemy stworzyć platformę dla kobiet do dzielenia się swoim doświadczeniem, historiami oraz narzędzia i przestrzeń do dyskusji o roli zrównoważenia w rolnictwie i produkcji żywności, innowacjach, technologii, zarządzaniu i wyzwaniach przyszłości.

– podkreślała Karolina Tarnawska, Wiceprzewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

W spotkaniu udział wzięli:

 • dr hab. Monika Stanny, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • Agnieszka Kubera, Accenture Polska
 • Joanna Gierulska, Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa
 • Agnieszka Szymecka, Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego
 • Peter Friedemann, Ambasada Niemiec w Warszawie
 • Bożena Bochenek, Ambasada Francji w Polsce
 • Carolien Spaans, Ambasada Królestwa Niderlandów
 • Paulina Woźniak, Ambasada Brytyjska w Warszawie
 • Anna Galica, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie
 • Heidi Broekemeier, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie
 • Karolina Tarnawska, Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności
 • Małgorzata Bojańczyk, Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności

Dziękujemy uczestniczkom spotkania za kreatywny wkład i burzę mózgów, która wygenerowała wiele cennych pomysłów na rozwój inicjatywy Agro Woman. Liczymy, że Wasze wsparcie przyczyni się do rozwinięcia zaproponowanej przez nas idei wspierania kobiet oraz pozwoli na jeszcze bardziej efektywne zaadresowanie wyzwań związanych ze zrównoważeniem łańcuchów żywnościowych.

To dla nas niezwykle ważne, aby dyskusja o roli kobiet i zrównoważeniu w sektorze rolno-spożywczym była możliwie szeroka i obejmowała różne spojrzenia i doświadczenia. Razem możemy osiągnąć więcej.

– podsumowała Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Stowarzyszenia.

O kolejnych krokach inicjatywy będziemy informować na naszej stronie internetowej.

Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha odpowiedzialności za żywność. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze zrównoważonego rolnictwa i żywności w Polsce.