Agro Woman w Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Polsce

6 lutego 2024 r. inicjatywa Agro Woman gościła w Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Polsce. Spotkanie otworzyła Carolien Spaans, Radczyni ds. Rolnictwa w Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Warszawie.

Rozmawialiśmy o wspieraniu kobiet w rolnictwie oraz przykładach działań jakie podejmuje Królestwo Niderlandów, aby wspierać ich rolę w wyzwaniach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego oraz zmianami klimatu.

Niderlandy zdecydowanie popierają feministyczną politykę zagraniczną. Bliskie jest nam dbanie o równe prawa i równość kobiet, jak również grup mniejszościowych. Jeśli chcemy wdrożyć nasz program zrównoważonego rozwoju, musimy wzmacniać pozycję kobiet również w sektorze rolnym. Oprócz przejścia do bardziej zrównoważonego sektora mówimy również o transformacji społecznej. W tym celu, w kształtowaniu naszego społeczeństwa, potrzebujemy różnorodności w polityce i podejmowaniu decyzji, również w ramach stowarzyszeń rolniczych. Dlatego cieszy nas, że możemy wspierać Agro Woman jako platformę do otwartej dyskusji i wymieniać się dobrymi praktykami.

– podkreśliła w swoim wystąpieniu Pani Daphne Bergsma, Ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce.

Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Jakości Żywności Królestwa Niderlandów wspiera i finansuje również bezpośrednio różne inicjatywy na poziomie krajowym i europejskim, aby wzmocnić pozycję kobiet w rolnictwie.

Gościem spotkania była Pani Helma Vermuë -Joziasse, Vice-prezydentka The Women’s Committee of the European Copa-Cogeca, Przewodniczaca LTO Vrouw & Bedrijf, która podzieliła się swoim doświadczeniem dotyczącym wspierania kobiet w ramach działań Stowarzyszenia Rolników i Ogrodników w Królestwie Niderlandów.

LTO Vrouw & Bedrijf poprzez swoje działania wzmacnia pozycję społeczno-ekonomiczną kobiet w gospodarstwach rolnych, zwiększa świadomość kobiet na temat ich roli w pozycji finansowej i społecznej, stymuluje przywództwo kobiet, w tym w funkcjach administracyjnych. To wszystko w oparciu o wymianę wiedzy i nasze doświadczenia. Mamy program mentoringowy dla kobiet oraz w ramach dodatkowych aktywności realizujemy kampanię na rzecz dobrostanu psychicznego rolniczek i rolników.

 – mówiła podczas spotkania Helma Vermuë-Joziasse.

LTO Vrouw & Bedrijf zapewnia wsparcie, podnoszenie świadomości i ułatwia tworzenie sieci wiedzy. Koncentrując się na wyzwaniach osobistych i społecznych, tworzy perspektywę i aktywnie przyczynia się do przyszłościowego sektora rolnego – dla kobiet i ich rodzin.

W spotkaniu udział wzięli:

 • Daphne Bergsma, Ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce
 • Carolien Spaans, Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce
 • Olaf Horbańczuk, Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce
 • Bożena Bochenek, Ambasada Francji w Polsce 
 • Lidia Trochimiak, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie
 • Anna Galica, Ambasada USA w Polsce
 • dr hab. Monika Stanny, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr Sylwia Michalak, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • dr Anna Rosa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • Nina Dobrzyńska , Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Polsce
 • Hanna Chodkowska, Prezydencja Komisji Kobiet Copa-Cogeca
 • Karolina Tarnawska, Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności
 • Małgorzata Bojańczyk, Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności

Agro Woman to inicjatywa Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, której celem jest stworzenie platformy dla kobiet do dzielenia się swoim doświadczeniem, historiami oraz przestrzeni do dyskusji o roli zrównoważenia w rolnictwie, innowacjach, zarządzaniu i wyzwaniach przyszłości.

Dziękujemy Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Polsce za zaproszenie i gościnę!

Dziękujemy Agro News za wsparcie medialne!