Agro Woman w Ambasadzie Francji w Polsce

We wrześniu inicjatywa Agro Woman gościła w Ambasadzie Francji w Polsce. Rozmawialiśmy o sytuacji kobiet we francuskim rolnictwie oraz przykładach działań jakie podejmuje Francja, aby wspierać ich rolę w sektorze rolnym tego kraju.

Jednym z priorytetów poprzedniej i aktualnej kadencji Prezydenta Francji Emmanuela Macrona są działania na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn we wszystkich obszarach życia ekonomicznego i społecznego. Na poziomie krajowym międzyresortowy plan działania w tym zakresie dotyczy między innymi: walki z przemocą i seksizmem, równouprawnienia ekonomicznego, dostępu do służby zdrowia, inspirowania i budowania pozytywnych wzorców wśród młodych ludzi, miejsca kobiet w mediach, a także równouprawnienia na terenach wiejskich. Na poziomie międzynarodowym działania prowadzone są w ramach dyplomacji feministycznej.

– podkreślała podczas spotkania Lucie Stepanyan, Pierwsza radczyni Ambasady Francji w Polsce.

Kobiety odgrywają ogromną rolę w rolnictwie francuskim, bardzo często są wektorem rozwoju i innowacji, nadal jednak istnieją pewne dysproporcje i różnice w statusie zawodowym dla niektórych z nich. Sytuacja ta jednak stopniowo się zmienia, m.in. za sprawą działań podejmowanych przez francuską administrację na poziomie krajowym m.in. w ramach prac grupy senackiej na rzecz równouprawnienia płci, jak i lokalnym, gdzie kobiety coraz liczniej reprezentowane są we władzach izb rolniczych:

Co czwarte gospodarstwo rolne we Francji zarządzane jest przez kobiety, stanowią one 26,2% szefów gospodarstw rolnych i 5,1% szefów przedsiębiorstw rolnych. Łącznie, według danych za 2021 rok, 29,5% gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych było zarządzane lub współzarządzane przez co najmniej jedną kobietę. Średnia wieku kobiet, które są szefami gospodarstw lub przedsiębiorstw rolnych to 51 lat.

mówiła w podczas prezentacji Bożena Bochenek, attaché ds. rolnych.

Głównymi sektorami biznesowej działalności kobiet we francuskim rolnictwie są: hodowla koni, w której kobiety stanowią nieznaczną większość szefów gospodarstw i przedsiębiorstw – 50,2%, hodowla kóz, owiec, trzody chlewnej i drobiu (47,7%), bydła mlecznego (17,3%), zbóż i upraw przemysłowych (16%) oraz winorośli (12%).

Łącznie francuski sektor rolny liczy prawie pół miliona aktywnych zawodowo kobiet, gdzie 121 tysięcy działa na własny rachunek, 360 tysięcy jest zatrudnionych na umowę o pracę, co stanowi 35,7% wszystkich zatrudnionych w rolnictwie.

Co ciekawe, według danych systemu ubezpieczeń rolnych MSA (Mutualité sociale agricole) zdrowie rolniczek jest lepsze niż kobiet w tym samym wieku mieszkających w miastach. Są rzadziej dotknięte rakiem płuc i piersi, chorobami wątroby, chorobami neurologicznymi, psychiatrycznymi, przewlekłą niewydolnością układu oddechowego, schyłkową przewlekłą niewydolnością nerek, rzadkimi chorobami czy AIDS. Częściej od kobiet z regionów metropolitarnych są podatne na choroby sercowo-naczyniowe, reumatoidalne zapalenie stawów i choroby pokrewne czy choroby zwyrodnieniowe, takie jak choroba Parkinsona.

W spotkaniu udział wzięli:

  • Lucie Stepanyan, Ambasada Francji w Polsce
  • Bożena Bochenek, Ambasada Francji w Polsce
  • Carolien Spaans, Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce
  • Olaf Horbańczuk, Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce
  • Lidia Trochimiak, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie
  • dr hab. Monika Stanny, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
  • Joanna Gierulska, Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa
  • Karolina Tarnawska, Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności
  • Małgorzata Bojańczyk, Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności

oraz gościnnie:

  • Anna Reps-Bednarczyk, Danone.

W trakcie spotkania odbyły się także obrady Rady Programowej, gdzie rozmawialiśmy o nadchodzących projektach oraz kierunkach rozwoju Agro Woman.

Agro Woman to inicjatywa Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, której celem jest stworzenie platformy dla kobiet do dzielenia się swoim doświadczeniem, historiami oraz przestrzeni do dyskusji o roli zrównoważenia w rolnictwie, innowacjach, zarządzaniu i wyzwaniach przyszłości.

Dziękujemy Ambasadzie Francji w Polsce za zaproszenie i gościnę!