Agro przedsiębiorczynie i liderki innowacji

18 czerwca 2024 r. na zaproszenie Ambasady Francji w Polsce, partnera współpracy międzynarodowej inicjatywy Agro Woman, wzięliśmy udział w konferencji „Kobiety AGRO – przedsiębiorczynie, liderki innowacji”.

Konferencja poświęcona została sytuacji kobiet w sektorze rolnym we Francji i w Polsce, a w szczególności wdrażaniu systemowych rozwiązań polityki równości, promocji zawodów rolniczych wśród kobiet, edukacji i systemowi szkolnictwa oraz inicjatywom i działaniom na rzecz kobiet z obszarów wiejskich. Spotkanie otworzył Etienne de Poncins, Ambasador Francji w Polsce, który powitał gości wspólnie z Adamem Nowakiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dzisiejsze wydarzenie łączy dwa priorytety, które przyświecają naszej ambasadzie – promowanie kobiet i należnych im praw oraz współpracę w sektorze rolnym. Dyplomacja feministyczna jest jednym z priorytetów naszej ambasady i Ministerstwa ds. europejskich i zagranicznych Francji. Dyplomację feministyczną realizujemy dzięki zaangażowaniu kobiet, które pracują w naszej ambasadzie. Dyplomacja feministyczna to z jednej strony aktywność wewnętrzna, a także partnerstwa, które nas łączą. Współpraca w sektorze rolnym pomiędzy Francją i Polską wpisuje się w rozwój naszych relacji gospodarczych, które są szczególnie dynamiczne w sektorze rolno-spożywczym. W 2023 roku nasza wymiana handlowa osiągnęła poziom 4,4 mld euro.

– mówił Etienne de Poncins, Ambasador Francji w Polsce.

Zaangażowanie Francji na rzecz równouprawnienia widoczne jest w aktywności legislacyjnej. W latach 2019-2023 parlament francuski przyjął pięć ustaw, których celem była poprawa sytuacji kobiet. Do najważniejszych obszarów, które są naszymi priorytetami, należą: zdrowie kobiet, równość zawodowa i gospodarcza, w tym wszystko, co związane jest z rolą kobiet, wzmacnianiem kobiet w rolach publicznych i biznesie, czyli np. takie same płace za taką samą pracę, oraz promowanie kultury równouprawnienia, w tym zwalczanie uprzedzeń i stereotypów, zwłaszcza w sektorach, w których kobiety są zbyt mało reprezentowane. Uważamy, że realizacja dyplomacji feministycznej jest możliwa tylko wtedy, kiedy najpierw sami damy przykład działań, jakie można podejmować na rzecz równouprawnienia płci, zanim zaczniemy dzielić się naszymi doświadczeniami z innymi krajami.

– wskazywała Lucie Stepanyan, Pierwsza Radczyni Ambasady Francji w Polsce.

ŹRÓDŁO: AMBASADA FRANCJI W POLSCE

Jednym z  elementów konferencji były panele dyskusyjne poświęcone działaniom i programom na rzecz rolniczek, przedsiębiorczyń i innowatorek, których celem była wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami konferencji.

Rolą inicjatywy Agro Woman jest wparcie społeczności wiejskich poprzez rozwój kompetencji i wspieranie przedsiębiorczości kobiet. Obecnie realizujemy pilotażowy program mentoringowy, w którym bierze udział 16 kobiet, a mentorkami i mentorami w programie są przedstawiciele największych firm rolno-spożywczych w Polsce. To ważne, ponieważ musimy pamiętać, że kobiety prowadzące gospodarstwa są przede wszystkim managerkami i ważne jest, aby otrzymywały wsparcie ze strony biznesu. Naszym celem jest to, aby te kluczowe kompetencje biznesowe były przekazywane na wieś i tam zostawały, aby uatrakcyjniać pracę w rolnictwie i sprawić, aby młodzi ludzie chcieli zostawać na wsi i realizowali tam swoją karierę.

– mówiła Małgorzata Bojańczyk z inicjatywy Agro Woman.

Uczestniczkami debaty o działaniach i programach na rzecz kobiet agro były:

  • Pauline Goubault, Program Manager Programu FarmHER
  • Laurence Cormier, Vice-prezeska stowarzyszenia Les Elles de la Terre, rolniczka
  • Małgorzata Bojańczyk, inicjatywa Agro Woman, Dyrektorka Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności
  • Maria Sikorska, Prezeska stowarzyszenia Liderki Innowacji
  • Małgorzata Druciarek, EIT Food Program

Uczestnikami debaty „Rolniczki, przedsiębiorczynie i innowatorki – wymiana doświadczeń” byli:

  • Katarzyna Bocheńska – Walentyńska, finalistka programu „EWA”, założycielka Startupu Regenario
  • Astrid Spriet, Dyrektorka gospodarstwa pilotażowego, HECTAR
  • Anna i Łukasz Haase, rodzina agro
  • dr Agnieszka Orzeł, innowatorka, twórczyni polskich odmian maliny i jeżyny
  • Beata i Ryszard Krychowiak, rodzina agro

Moderatorką obu debat była Bożena Bochenek, Attachée ds. Rolnych Ambasada Francji.

Agro Woman to inicjatywa, która koncentruje się na jest tworzeniu platformy dla kobiet do dzielenia się swoim doświadczeniem, historiami oraz przestrzeni do dyskusji o roli zrównoważenia w rolnictwie, innowacjach, zarządzaniu i wyzwaniach przyszłości. Jej celem jest uatrakcyjnienie pracy kobiety w rolnictwie oraz wsparcie jej poprzez edukację merytoryczną. Patronami inicjatywy są również Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie i Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie. Patronem merytorycznym jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.